Пробни завршни испит ће се организовати у

петак 9.4.2021. године

13,00 часова – МАТЕМАТИКА

 

субота 10.4.2021. године

9,00 часова – СРПСКИ ЈЕЗИК

11,30 часова – КОМБИНОВАНИ ТЕСТ (биологија, физика, хемија, историја, географија)

Ученици ће се са својим одељенским старешином договорити о термину доласка у школу.

 

 

Упутство за ученике

Ученици долазе у школу  на састанак са одељењским старешином, а време доласка у школу утврђено је распоредом који добијају од одељењског старешине.

Приликом доласка у школу доносе и ђачку књижицу, ради провере од стране одељењског старешине да ли сви ученици залепили фотографије на одговарајуће место у ђачке књижице.

Одељењски старешина дели идентификационе налепнице са идентификационим бројем ученика и одговарајућим QR кодом: образац са налепницама састоји се из два дела – Примерак за ученика и Примерак за школу на оба дела осим рубрика са подацима о ученику и школи налази се по пет налепница.

Jедну налепницу са дела Примерак за ученика, ученици лепе у књижицу на страни где је фотографијa.

Тестови на почетној и завршној страни имају идентификациони образац (омотница која има два дела): Примерак за ученика и Примерак за школу. На оба дела оба теста ученик уписује потребне податке.

На примерак теста за сваки предмет (српски/матерњи језик и комбиновани тест) у предвиђени простор за шифру на идентификационом обрасцу (омотници), ученик лепи налепницу из идентификационе налепнице из дела Примерак за школу.

Идентификационе налепнице (престало је четири налепнице из Примерка за ученике и три из Примерка за школу), ученик одлаже у своју књижицу и књижицу даје одељењском старешини;

Књижице остају код одељењског старешине.

Одељењски старешина, приликом прозивања ученика  даје ученику књижицу и део идентификоционе налепнице –Примерак за ученика.

На пробни завршни испит из математике ученици доносе потребан прибор за рад и цртање (троугао, лењир, шестар, дрвене оловке, плаву хемијску оловку и гумицу). Школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке.

По потреби доносе и флашицу воде или други освежавајући напитак.

Ученик пробни завршни испит полаже у учионици у складу са Јединственим списком ученика.

Дежурни наставник у учионици дели тестове и даје инструкције о попуњавању омотнице теста – Идентификационих образаца и лепљењу налепница, након чега ученици по ученици попуњавају Идентификационе обрасце и лепе налепницу.

Дежурни наставник упознаје ученике са правилима израде теста.

Ученици читају упутство за рад на тесту.

Рад на тесту је 120 минута.

Након завршетка рада ученик тест предаје наставнику;