Свилојево, село старо сто десет година

Свилојево је најмање насеље Апатинске општине и простире се у западно бачком округу измедју Сонте Апатина и Пригревице.У близини се налазе и Сомбор Богојево, Купусина и Дорослово.

Село је настало на основу ____ плана. Камен темељац је положен 1889. Године и ово насеље је названо Апатин-Ново насеље. 1903. Године село мења назив у Силадји, у част некадашњег министра правде Силадји Дежеа, кој се сматра и оснивачем села.Из свих крајева равне, као плодне равнице су се слили досељеници у ово мало насеље, тако да су се овде слили разни обичаји. Шаренило ношњи и посебности традиција, које су се стопили у једну нову заједничку слику. Земљиште су добили само добростојећи мали поседници из бачке, Римокатоличке вероисповести, Мађарске националности,

У протеклих 100 година становништво се бавило углавном сточарством.

 1. године село мења назив у Свилојево. Тачно се не зна зашто је дошло до ове промене нити које је значење овог имена. 1950. Године је изграђен дом културе у оквиру кога се налази библиотека, биоскоп и крчма.

У протеклом веку је ово мало насеље је било сведок многих ружних али и лепих догађаја који су мењали његов изглед. Становници Свилојева и њихови потомци су поносни на њега и својом вољом, снагом и истрајношћу се боре за очување његових вредности и опстанака.

Портрет основне школе „Киш Ференц“ Свилојево

ОШ“киш Ференц“ се налази у Свилојеву и њена је најмана школа.

У периоду од 1898. Године до 1902. Године је саграђена народна школа у Свилојеву у којој се и данас обавља настава. У периоду до другог светског рата школа је имала 3 учионице и једну већу просторију. Сем ових просторија, једна просторија је служила као богомоља јер је црква тек касније изграђена. У оквиру зграде су се налазила и два стана, намењена наставницим акоји су предавали у школи. У овом периоду село се само проширивало и развијало. На пример, 1906. Године у селу је живело 1592 становника а школа је имала 235 ученика.

У старој Југославији се настава изводила на два језика. На ком језику ће дете похађати наставу није одређивао родитељ него је то зависило од имена детета. Ако је дететово име „звучало“ српски дете су присиљавалина на наставу на српском језику. Деца чија су имена била мађарска, уписивана су у одељења која су наставу слишала на Мадјарском наставном језику. По завршетку другог светског рата је владало велико сиромаштво, што се одразило и на образовање. Много деце није било уписивано у школу, наставници једва да су добијали плату, а уџбеника није ни било. Велики проблем је био и недостатак наставног кадра што доказује пример да је на два учитеља било распоређено 250 ученика.

У историји школе прве значајне промене су се догодиле почетком педесетих година, када је школа добила дозволу да прерасте у осмогодишњу основну школу. Нажалост, већ тада почиње пдлив становништва из села, а и опадање броја ученика. Поготово су деведесете године оставиле трага на бројно стање ученика и мештана, јер је за ово време велики број становника у потрази за послом и бољим животом, отишло у иностранство.

Од 1995- године доласком избеглог становништва школа поново постаје двојезична. Данас у школи постоји 14 одељења са 111 ученика и то од 1. До 8. Разреда на Мађарском језику, и од 1. До 8. Разреда на Српском језику. Први страни језик који се изучава је Немачки, а од изборних предмета Чувари природе, Народна традиција, Цртање, Сликање и вајање.

У овој малопј сеосккој школи образовно васпитни рад се одвија успешно са завидним резултатима. Свака школска година ученици учествују на разним такмичењима из наставних предмета а последњих година све више ученика се пласира на одкужна, републичка па и на медјународна такмичења.

Простор којим располаже школа:

9 учионица

Фискултурна сала

Информатички кабинет

Трпезарија са кухињом

Зборница

2 канцеларије

Школста(сеоска) бибиотека.

Слике

 —

 1. Организација школе

Школска 2014/2015. година почела је 1.септембра. Организована је кроз 4 класификациона периода у два полугодишта.

I полугодиште 1.9-23.12.2014. (82 наставна дана)

II полугодиште 15.01-12.06.2015. (98 наставних дана)

За ученике 8. разреда настава се завршила 29.05.2015.

Преглед структуре ученика шк.2014/2015. године

Мађарски језик Српски језик Укупно у школи
Одељење Дечаци Девојчице Укупно Одељење Дечаци Девојчице Укупно  
КО 4 4 8 I2 2 5 7  
        II2 4 5 9  
        III2 4 7 11  
        IV2 5 6 11  
Укупно

I-IV

4 4 8 Укупно

I-IV

15 23 38 46
V1       V2 1 7 8 8
VI1 3 2 5 VI2 4 6 10 15
VII1 3 3 6 VII2 5 3 8 14
VIII1 2 2 4 VII2 5 3 8 12
Укупно

V-VIII

8 7 15 Укупно

V-VIII

15 19 34 49
Укупно у школи 12 11 23 Укупно у школи 30 42 72 95

Преглед структуре запослених у школи

Ваннаставно особље

Директор: Лидија Бараћ

Секретар: Терез Контер

Шеф рачуноводства: Зита Бала

Педагог: Марија Репаић

Административни радник: Валентина Медић

Библиотекар: Моника Сакал

Персонални асистент: Драгана Јованчевић

Помоћно особље

Сервирка: Каталин Санка

Ложач: Каталин Санка, Рудолф Фридрик

Спремач: Ангела Кањо, Денеш Молнар

Предметна настава

Математика: Каталин Месарош,Милена Рапајић

Српски језик: Јован Чугаљ

Српски језик као не матерњи: Ангела Аугустинович

Физика: Ана Павковић, Гизела Молнар

Енглески језик: Јелена Руњајић, Оршоља Барбу

Немачки језик: Анкица Шикања, Борис Машић

Историја: Ана Јанович, Јован Чугаљ

Географија: Иштван Молнар, Милена Рапајић

Биологија: Лидија Чорак, Георгина Одри

Хемија: Клара Франција Ђолаи

Ликовна култура: Ерика Бутковић

Музичка култура: Катарина Гал, Карољ Орчик

Техничко и информатичко образовање: Илија Бркић, Гизела Молнар

Физичко васпитање: Флориан Франциа, Борис Машић

Верска настава: Милена Поповић, Карољ Орчик

Мађарски језик: Моника Сакал

Изборни спорт: Флориан Франциа

Информатика и рачунарство: Синиша Медић

Цртање, сликање, вајање: Ерика Бутковић

Разредна настава

Харгита Блажевић – КО

Драгана Ајзенбергер – I2

Нела Медић – II2

Милица Пеиновић – III2

Марина Гертнер, од 01.11.2014. Дијана Дражић – IV2

Чланови школског одбора

Представници запослених

–       Блажевић Харгита

–       Нела Медић

–       Моника Сакал

Представници јединице локалне самоуправе

–       Тимеа Кесег

–       Антун Лукетић

–       Стеван Пап

Представници родитеља

–       Јасминка Радојчић

–       Катрин Шоргић

–       Бојана Фрањић

Председник синдикалне организације

–       Драгана Ајзенберг

Чланови савета родитеља

–       Рижањи Соради Андреа

–       Бојана Мацановић

–       Сабина Ранковић

–       Сања Мацановић

–       Јасминка Радојчић-председник

–       Вујановић Мирјана

–       Тинда Форгач Киш

–       Катарина Крпјан

–       Габријела Тот

–       Анкица Ковачевић

–       Каролина Месарош

–       Бојана Прањић

Педагошка организација

0школа је организована и ради полудневно у две смене. Ученици разредне наставе мењају смену, док ученици предментне наставе наставу похађају само у преподневној смени. У једној смени је обухваћено осам одеђења са 56 ученика,а у другој шест одељења са 51 учеником.

 

Школски простор

Одржавање школског простора је отежан, јер се финансирањем не обезбеђују довољна средства. Оваква ситуација увећава одговорност свих радника школе, ученика и њихових родитеља, а посебно техничког особља-пре свега школског мајстора односно чистача.

Утрошена средства за реновирање у 2013/2014. шк.год.

Спуштање плафона у 5 учионица 390.000,00 динара.

Кречење свих учионица 109.000,00 динара.

Удружење Немаца Герхард из Сомбора донирало је школи мултимедијалну таблу са пројектором.

План реновирања школе и набавка наставних средстава за шк. 2014/2015.годину.

Опремање канцеларије за правника школе.

Кречење спољашње фасаде целе школске зграде.

Наставна средства: графоскоп, три беле табле, канцеларијски столови и столице, писаћи сто, рачунар.

Опремљеност просторија

Просторије школе су опремљене намештајемкоји је веома дотрајао и стар. У току прошле године је обновљен намештај у једној учионици. Кабинет информатике је опремљен са 10 рачунара за ученике који су међусобно умрежени и повезани са интернетом.

У школи не постоји централно грејање већ каљаве пећи у свакој учионици. Ходник школе нема грејање што представља велики проблем у зимском периоду, јер деца немају где да бораве током одмора. У току једне грејне сезоне у школи се потроши око 50м3 тврдог дрвета. Библиотека и канцеларија педагога греју се помоћу кварцних грејалица.

Распоред смена

I смена

1.час 8:00-8:45

2.час 9:00-9:45

3.час 10:00-10:45

4.час 10:50-11:35

5.час 11:40-12:25

6.час 12:30-13:15

7.час 13:30-14:15

II смена

1.час 12:30-13:15

2.час 13:30-14:15

3.час 14:30-15:15

4.час 15:20-16:05

5.час 16:10-16:55

6.час 17:00-17:45

7.час 17:50-18:35

Чланоци стручних актива и тимова

Стручни актив нижих разреда

Харгита Блажевић

Нела Медић

Милица Пеиновић

Марина Гертнер, од 01.11.2014. Дијана Дражић

Драгана Ајзенбергер

Стрични актив за језике

Моника Сакал

Јован Чугаљ

Ангела Аугустинович

Анкица Шикања

Борис Машић

Јелена Руњајић

Оршоља Барбу

Стручни актив реалних предмета

Месарош Катица

Милена Репаић

Гизела Молнар

Иштван Молнар

Ана Јанович

Ана Павковић

Франциа Ђолаи Клара

Стручни актив уметности и вештина

Ерика Бутковић

Флориан Франциа

Илија Бркић

Катарина Гал

Гизела Молнар

Карољ Орчик

Актив за развој Школског програма

Лидија Бараћ

Марија Репаић

Ерика Бутковић

Лидија Чорак

Школско развојно планирање

Лидија Бараћ

Марија Репаић

Милица Пејиновић

Клара Франциа Ђолаи

Тим за инклузивно образовање

Лидија Бараћ

Марија Репаић

Марина Гертнер

Јован Чугаљ

Тим за самовредновање

Лидија Бараћ

Марија Репаић

Нела Медић

Катица Месарош

Моника Сакал

Јелена Руњајић

представик Савета родитеља и Школског одбора

Тим за заштиту деце од насиља

Лидија Бараћ

Марија Рапаић

Терез Контер

Драгана Ајзенбергер

Иштван Молнар

Милена Рапаић

Ученик VIII1 i VIII2

Тим за безбедност

Марија Рапаић

Терез Контер

Милица Пејиновић

Харгита Блажевић

Ана Јановић

Моника Сакал

Марко Виг-ученик

Ракин Николина-ученик

Каталин Шоргић-родитељ

Тим за сарадњу са породицом(родитељима)

Милица Пејиновић

Харгита Блађевић

Клара Франциа Ђолаи

Јелена Руњајић

Тим за сарадњу са Црвеним крстом

Борис Машић

Илија Бркић

Ангела Аугустиновић

Гизела Молнар

 1. Септембар

Пријем првака

У понедељак 01.09.2014. са почетком у 8:00 на игралишту школе су дочекани прваци. Пригодним програмом ученици наше школе су им пожелели топлу добродошлицу и срећно путовање кроз осмогодишњу авантуру у коју крећу. Директорица школе речима добродошлице разведрила је забринуте и охрабрила уплашене мале ђаке.

Ученици 8. разреда са букетима цвећа, допратили су прваке до њихових учионица. Уписано је седам првака на српском језину и један на Мађарском језику.

У сарадњи са Црвеним крстом у периоду 15-20.09. у нашој школи је организована „Недеља солидарности“. Прикупљена је гардероба, обућа, школски прибор и средства за хигијену за децу са поплављених подручја.

Предавање од стране саобраћајне полиције за ученике првог разреда о ббезбедности у саобраћају, одржано је 25.09.

Доктори из Центра за социјални рад оржали су предавање за ученике од 5. до 8. разреда 26.09. на тему „Бринем о себи, ко то може боље“.

У суботу 13.09. ученици православне вероисповести посетили су првославни храм Сабор светок апостола.

Разредна старешинства у школској 2014/2015. години

КО-ХАргита Блажевић

I2– Драгана Ајзенбергер

II2-Нела Медић

III2-Милица Пејиновић

IV2-Марина Гертнер

V1-/

VI1-Моника Сакал

VII1-Катица Месарош

VIII1-Клара Франциа Ђолаи

V2-Милена Рапајић

VI2-Јован Чугаљ

VII2-Јелена Руњајић

VIII2-Борис Машић

Од ове школске године постављена је њеб-страница школе за чије уређење је задужен професор техничког и информатичког образовања Илија Бркић. Родитељи ученика наше школе су својеручним потписом дали сагласност за фотографисање и објављивање истих на сајту школе.

Директорка школе, Лидија Бараћ, 20.09. у резиденцији Савезне Републике Немачке госп.Хајнијс Вилхем присуствовала пријему поводом доделе диплома немачког језика првог степена. Том приликом директорка наше школе у којој се немачки језик изучава као први обавезан страни језик потписан је Меморандум о разумевању за полагање испита за стицање дипломе немачког језика (Б1 ниво знања признат на немачком говорном подручју). Ова сарадња обухвата и опремање школа наставним средствима, софтверима и уџбеницима за изучавање немачког језика, такође и бесплатно стручно усавршавање наставницима немачког језика.

 1. Октобар

Дечја недеља се у школској 2014/2015. години одржавала у периоду од 06-12.10. под мотом „Свако дете срећног лица чува једна породица“.

Током обележавања Дечије недеље реализоване су следеће активности:

-понедељак 06.10.2014.  Дефинисање дечјих права и обавеза (на орељенском нивоу).

                                                Одржана литерална радионица за ученике на Мађарском наставном

                                                језику.

Уторак 07.10.2014.             Одржан јесењи крос.

Среда 08.10.2014.              Организован школски биоском у мултимедиалној учионици.

VI1,VII1,VIII1 разред на Мађарском наставном језику учествовале су на Олимпиади из физике. Олимпиада је одржана у Сомборском позоришту а организатор је Национални савет Мађара из Суботице.

Четвртак 09.10.2014.         Ученици нижих разреда реализовали су Децју пијацу на платоу испред Дома културе.

Петак 10.10.2014.               Ученици 8. разреда организовали су журку за све ученике школе.

У току Октобра месеца извршен је инспекцијски надзор просветног инспектора Бранислава Чукица у редовној контроли.

Руководство сомборске библиотеке „карло Бјелицки“ извршило је надзор школске библиотеке.

 1. Новембар
 2. Новембра пригодним активностима на нивоу одељенских заједница обележен је дан сећања на жртве саобраћајних незгода.

У Дому културе 19.11.2014. одржана је представа-предавање за ученике виших разреда од стране „Mecs virag“ eggyutes-Kraacs Erika.

Дан толеранције је као и ранијих година обележен следећим активностима:

нижи разреди-гледање прикладног филма, одржана радионица на тему толеранције,

виши разреди- Врчњачки тим и Ученилки парламент су организовали израду плаката.

Циљ наведених активности је да се код ученика шири свест о толеранцији и да као таква буде усмерена на борбу против страха и искључивања других.

Међународни дан детета обележен је 20.11. Истог дана родитељи девојчица петог разреда учествовале су у анкети „Превенција ХПВ инфенкција код девојчица школског узраста у АП Војводини“.

Дан просветних радника

Поводом Дана просветних радника Републике Србије 08.11.2014. године скупштина општина Апатин организовала је пригодне активности:

–       додела поклона и признања најуспешнијим ученицима у протеклој школској години и њиховим менторима у свечаној сали СО Апатин;

–       Изложба посвећена животу и делу Вука Стефановића Караџића у галерији Меандер КЦ Апатин;

–       Додела Новембарске награде најистакнутијим просветним радницима у Дому Културе пропраћена је свечаном академијом и позоришном представом.

Новембарску награду добили су следећи ученици

На Мађарском наставном језику:

 1. Елеонора Тари- 3.место на Општинском накмиченуиз Мађарског језика
 2. Тамара Мендеи-1.место на Општинском такмичењу из Мађарског језика
 3. Кристина Дер-3.место на Окружном такмичењу из Мађарског језика
 4. Фабиан Франциа-1.место на Окружном такмичењу из Мађарског језика

На Српском наставном језику:

 1. Весна Поповић-1.место на Општинском такмичењу из хемије
 2. Мирјана Нишић-1.место на Општинском такмичењу из биологије

Наставници ментори:

 1. Моника Сакал-професор мађарског језика
 2. Клара Франциа Ђолаи-професор хемије
 3. Лидија Чорак-професор биологије

Награђена је и Драмска секцијанаше школе за учешће на зонској смотри дечије драме.

По предлогу Наставничког већа ОШ“Киш Ференц“ награду је добила Францишка Хорват-наст.разредне наставе на мађарском језику.

05.Децембар

Као и претходних година и ове године децембар месец је протекао у ученичким напорима за остваривање што бођег успеха и постигнућа на крају првог полугодишта школске 2014/2015. године.

Мотивацију за рад им је свакако пружало исчекивање традиционалне манифестације у нашој школи Дочек Деда мраза која се организовала 23.децембра последњег радног дана првог полугодишта. Том приликом ученици су извели пригодан кутурно уметнички програм посвећен прослави предстојећих зимских празника. Деда Мраз је поделио ученицима новогодишње пракетиће са слаткишима који су припремљени у организацији савета родитеља нашешколе.

Директорица школе Лидија Бараћ, ученицима нижих разреда је поделила хуманитарне пакете организације Табита-Деца деци.

Драмска секција ОШ“Иван Горан Ковачић“ из Сонте учествовала је са позоришном представом у дому културе.

06.Јануар

За време зимског распуста предметни наставници и учитељи одржали су допунске часове за ученике са тешкоћама у савладавању наставних садржаја као и часове додатне наставе за надарене ученике.

У четвртак 15.јануара почело је друго полугодиште школске 2014/2015. године.

У галерији „Меандер“ у Апатину додељене су награде за Светосавски ликовни конкурс на коме су учешће узели ученици наше школе.

Награђени ученици су:

–       Јована Мацановић III2 (учитељица Милица Пејиновић)

–       Дијана Вујановић V2 (проф.ликовне културе Ерика Бутковић)

31.01.2015. одржано је школско закмиче из математике.

Прослава Школске славе Свети Сава

Светосавска свечаност уприличена је у школи 27.01.2015. Како обичаји налажу освештено је жито и славски колач уз певање тропара чина освећења. Обред је водио свештеник Негослав Бељански. Отпевано је Химна Светом Сави, затим су програм наставили ученици наше школе рециталом посвећеном Светом Сави и драматизацијом текстова на исту тему.

Кумови овогодишње славе били су ученици II2 одељења предвођени учитељицом Нелом Медић и вероучитељицом Миленом Поповић.

Послужење за ученике, наставнике и освештење и подизање славе, као и декорацију простора припремили су родитељи кумова славе.

07.02.2015.

Уочи Дана Заљубљених 13. фебруара одржан је маскенбал на коме су учествовали ученици I-VII разреда и деца из вртића.Ученици VIII разреда су преузели на себе организацију вантакмичарског дела програма као и продајни штанд са слаткишима и освежавајућим напицима.

За посетиоце ове манифестације наплаћиване су улазнице.Прикупљена средства уплаћена су у хуманитарне сврхе за лечење оболеле девојчице Колине Рашета из Апатина. Девојчица болује од церебралне парализе и за њено лечење ученици и наставници као и остали запослени у школи дали су свој новчани допринос.

По календару рада настава се неће реализовати 16. и 17. фебруара због одржавања Државног празника Сретења.

Ученици који су се пласирали након школског такмичења учествовали су на Општинској смотри рецитатора 26.фебруара у просторијама Дома културе.

28.02.2015. у ОШ“Жарко Зрењанин“ у Апатину одржано је Општинско такмичење из математике на ма којем су учествовала три ученика нижих разреда и један ученик виших разреда.

Наша школа је у суботу 28. фебруара била домаћин и организатор опшринског такмичења из српског језика.

08.03.2015.

Пролећни месеци у основним школама у великој мери протичу у знаку припрема, организовања и учешћа на припремама. Ученици виших разреда у школској 2014/2015. год пласирали су се за учешће на следећим такмичењима:

            -Општинско такмичење из српског језика (Апатин 07.03.2015.)

            -Зонска смотра рецитатора (Суборица 07.03.2015.)

            -Општинско такмичење из историје (Пригревица 08.03.2015.)

            -Општинско такмичење из биологије (Сонта 14.03.2015.)

            -Општинско такмичење из мађарског језика (Купусина 27.03.2015.)

Представници гимназије „Касторањи Деже“ из Суботице  презентовала је своју школу (смерове, профиле, могућности за наставак школовања…) ученицима VIII1 одељења који наставу похађају на мађарском језику. Презентација је одржана 04.03.2015. године.

19.03.2015. у школи је организовано Међународно такмичење из математике „Кенгур“.

Прослава Дана жена организована је на нивоу одељења. Пригодним програмом и послужењем као и симболичним поклонима деца су на најлепши могући начин својим мајкама и бакама честитала њихов празник.Прославе су организоване 07.03.2015. године у учионицама.

Дан школе је обележен 27.03.2015. године. Прославу су увеличали гости из Богојева, Дорослова, Купусине и Телечке. Спортски сусрети између екипа  гостујућих школа организована су у преподневним часовима. Након поделе диплома такмичарским екипама  послужен је ручак за госте, званице и раднике школе у великој учионици школе.За све ученике и учеснике турнира помоћно особње је припремило „Војнички пасуљ“.

Стоматолог др.Рудолф Ранг је за ученике нижих разреда 31.03.2015. године у школи одржао предавање о значају здравља зуба.

09.04.2015.

ОШ „Киш Ференц“ уз подршку Савета родитеља и Школског одбора организовала је екскурзије за ученике наше школе. Ексукрзија је организована у сарадњи са агенцијом „Euro-line“ Pekez из Сомбора.

Дестинације:

            нижи разреди Свилојево-Сомбор-Свилојево (недеља 19.април)

            виши разреди Свилојево-Вршац-Свилојево (среда 29.април)

Пролећни распуст 03.04.-14.04.2015.

Пробни завршни испит за ученике VIII разреда организован ј е следећем распореду:

            петак 24.април од 12ч до 14ч тест из математике

            субота 25.април од 9ч-11ч тест из српског/мађарског језика

                                           од 11:30ч до 13:30ч комбиновани тест

По први пут у школи је организован пробни завршни испит оп ИОП-у за ученицу Дајану Крајачић

Тим за спровођење завршног испита сачињавали су:Л.Бараћ, М.Рапаић, К.Франциа Ђалаи и Б.Машић.

Дежурни наставници:

Ф.Франциа и А.Аугустиновић (српски/мађарски језик)

М.Пејиновић и Ј.Руњајић (математика)

Д.Ајзенбергерм, Н.Медић (комбиновани тест)

За прегледање тестова задужење су добили:

М.Сакал, Ј.Чугаљ, К.Месарош, М. Рапаић, А. Јановић, М.Иштван, И.Чорак, Ј.Одри,И.Молнар, А.Пауковић, К.Франциа Ђолаи.

У изради пробног завршног испита по ИОП-у , ученица је имала помоћ персоналног асистента Д.Јованчевић.